Skip to the content

Registar prethodnih saglasnosti za priključak VE na EES BiH

Tekst

 

RB Naziv i sjedište podnosioca zahtijeva Djelovodni broj Datum izdavanja preth. sagl. Naziv proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) Lokacija proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) Instalisana Snaga (MW) Planirana godišnja proizvodnja el. ener.(GWh) Preostala raspoloživa snaga priklj. VE (MW) Rok puštanja u pogon VE
1 JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo 05-17-2124/14 41893 VE PODVELEŽJE Grad Mostar, HNK/Ž 48 (16x3) 119,8 182 2017
2 JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar Mile Budaka 106/A, 88 000 Mostar 05-17-2686/16 42730 VE MESIHOVINA Općna Tomislavgrad Kanton 10 50,6 (22x2,3) 165,17 131,4 2019
3 FL WIND d.o.o. Tomislavgrad Donji Brišnik b.b., 88 240 Tomislavgrad 05-17-180/18 43130 VE JELOVAČA Općna Tomislavgrad Kanton 10 36 (18X2) 110 95,4 2021
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.