Skip to the content

Kreditna sredstva 2016.

Javni poziv

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

Program

Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

Zahtjev

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Odluke
 1. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.o. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finnansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu
 2. Odluka - Tempo Vranica d.d. Mostar
 3. Odluka - Jata Group d.o.o Srebrenik
 4. Odluka - Izgradnja d.o.o Teočak
 5. Odluka - Tabakplast d.o.o Tomislavgrad
 6. Odluka - Lišćevica-promet d.o.o Ilijaš
 7. Odluka - Alfa d.o.o Travnik
 8. Odluka - TMD-AGS d.o.o Gradačac
 9. Odluka - Sejdić-Commerce d.o.o Odžak
 10. Odluka - Karadža-Trade-Kašmir d.o.o Bugojno
 11. Odluka - Fekry d.o.o Ustikolina
 12. Odluka - Standard furniture factory d.d. Sarajevo
 13. Odluka - Tola company d.o.o Zenica
 14. Odluka - Aureus d.o.o Gornji Vakuf
 15. Odluka - Baltic Group d.o.o Visoko
 16. Odluka - Konjic karton d.o.o Konjic
 17. Odluka - MS&Wood d.d. Sarajevo
 18. Odluka - Tekstilna industrija d.o.o Mostar
 19. Odluka - Rukotvorine d.o.o Konjic
 20. Odluka - In d.o.o Ljubuški
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina