Skip to the content

Saopštenja za javnost

Podrška Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije pravednoj tranziciji rudarske djelatnosti bila je tema sastanka ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Svjetske banke, JP Elektroprivreda BiH i Rudnika RMU "Banovići". Pravedna tranzicija ima nekoliko aspekata, prvi je prelazak na nove tehnologije, drugi je zbrinjavanje postojeće radne snage, a treći je vraćanje rudničkih površina u prvobitno stanje, odnosno njihovu prenamjenu za drugačije načine proizvodnje električne energije i ostvarivanja profita.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dalo je saglasnost kompaniji „Binas“ d.d. Bugojno da u radni odnos primi još 35 radnika, a s ciljem organizovanja rada u dvije smjene u određenim pogonima kompanije, te proširenja proizvodnih kapaciteta i ispunjavanja obaveze prema klijentima.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić obišli su danas kompaniju „Unis Ginex“ d.d. Goražde.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da će iz Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu dodijeliti sredstva privrednim društvima „Gradel“ d.o.o. Drvar i „Arox proizvodnja“ d.o.o. Ljubuški.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, danas su u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu razgovarali o projektima cestovne izgradnje na području Tuzle sa predsjednikom Komisije za saobraćaj i komunikacije Parlamentarne skupštine BiH i državnim zastupnikom Jasminom Imamovićem, dopredsjedavajućim Doma naroda Parlamenta FBiH Slađanom Ilićem, te gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem.  Sastanku su prisustvovali i direktor JP „Ceste FBiH“ Ljubo Pravdić,  v.d. izvršnog direktora JP „Autoceste FBiH“ za projektovanje i građenje Asmir Dževlan, te direktor JP Vodovod i kanalizacija Tuzla Aid Berbić.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić učestvovao je danas u Sarajevu na konferenciji “Unapređenje općinskih usluga kroz javno-privatna partnerstva” koju je organizovala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Izrazio je zahvalnost što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uspješno sarađuje sa USAID-om na još jednom projektu.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se sa v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Borislavom Trlinom s kojim je razgovarao o kreiranju zajedničke inicijative koja će omogućiti efikasnu podršku privrednim subjektima za projekte povećanja energetske efikasnosti. Sastanku održanom u prostorijama Banke prisustvovali su i članovi timova Ministarstva i Banke koji će provoditi ovu inicijativu.

Zaključivanjem aneksa ugovora iz 2020.godine, te ugovaranjem visoke ugovorne kazne u korist mađarskog transportera gasa, neposredno pred uvođenje novog pravca snadbijevanja gasom putem Turskog toka, BH Gasu i Energoinvestu načinjena ogromna šteta

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili su Razvojnu banku FBiH. Domaćin sastanka bio je v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Borislav Trlin.

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru održana obuka zaposlenika  Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se nalaze. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina