Skip to the content

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH - Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u Federaciji Bosne i Hercegovine

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina

PREUZMI / DOWNLOAD

Najznačajni propisi vezani za eksploataciju nafte i plina nalaze se u nastavku. Svi navedeni propisi obuhvataju i odgovarajuće podzakonske akte. (Lista će biti dopunjena)

Nezvanični prečišćeni tekst Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Law on the exploration and exploitation of oil and gas in the Federation of Bosnia and Herzegovina - consolidated version

Uredba o sadržaju Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Decree on the contents of concession contracts for exploration and exploitation of oil and gas, manner of calculation and payment of fees and control over produced quantities of oil and gas in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Data Room/Soba sa podacima - Pravila korištenja

Rules for access to geodata in Data Room

Više informacija / More info: https://oilgas.fmeri.gov.ba

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina