Skip to the content

Subvencije 2018

Javni poziv

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima"

Ponovljeni Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima"

Program

Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima"

Zahtjev

Zahtjev za dodjelu grant sresstava za Program utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima" (za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika)

Zahtjev za dodjelu grant sredstava za Program utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima“ (za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika) po Ponovljenom Javnom pozivu

Odluke

1. Odluka o izboru korisnika dijela sredstava od 25.10.2018. godine

2. Odluka o izmjenama odluke o izboru korisnika dijela sredstava, V. broj: 1530/2018 od 20.12.2018. godine

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina