Skip to the content

Subvencije 2018 - privatna preduzeća

Javni poziv

Javni poziv za kandidovanje program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"

Ponovljeni Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"

Program

Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"

Zahtjev

Zahtjev za dodjelu grant sredstava

Zahtjev za dodjelu grant sredstavaza Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" po ponovljenom Javnom pozivu

Odluke

1. Odluka o uplati doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika - od 19.10.2018. godine

2. Odluka V. broj 1582/2018 od 31.12.2018. godine o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. budžeta FBiH za 2018. godinu - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina