Skip to the content

Predstavnici Fondacije 'Marmara' u Federalnoj vladi

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić susreo se juče, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, s delegacijom Fondacije „Marmara" iz Istanbula koju je predvodio njen predsjednik Akkan Suver. Sastanku su prisustvovali i federalni ministri prometa i komunikacija Denis Lasić, energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, te sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić.

Ova turska fondacija formirana je 1985. godine kao grupa za ekonomska i društvena istraživanja koja ima za cilj unapređenje odnosa između Evropske unije i zemalja centralne Azije i Bliskog istoka.

Dugogodišnja saradnje Vlade FBiH i Fondacije ima dobre rezultate, ali je istaknuto da BiH i prijateljska Turska na ovom planu mogu i trebaju raditi puno više. U tom kontekstu, svoju zainteresiranost za projekte u našoj zemlji,  izložili su predstavnici industrije proizvodnje hrane i prehrambenih proizvoda, energetskog, telekomunikacijskog i građevinskog sektora, kao i predstavnik turske berze, koji su bili u pratnji Suvera.

Predsjednik Fondacije „Marmara" kazao je kako Turska daje veliki značaj Bosni i Hercegovini, te izrazio nadu da će bilateralna privredna saradnja i dalje biti razvijana na obostranu korist.

Predstavnici Federalne vlade informirali su goste iz Turske s trenutnim stanjem u ekonomiji na području Federacije, kao i reformskim procesima u FBiH. Predstavili su gostima neke od najznačajnijih projekata u sferama njihovog interesovanja i dogovorili intenziviranje saradnje, s ciljem unapređenja ekonomskih veza BiH i Turske.

Suver je pozvao predstavnike Vlade FBiH da prisustvuju 19. evroazijskom samitu u aprilu sljedeće godine, koji organizira ova fondacija, istaknuvši da su predstavnici BiH uspješno sudjelovali na dosadašnjim samitima. Na ovom skupu bh. privredi se otvaraju značajne mogućnosti za predstavljanje potencijalnim investitorima jer ovom samitu svake godine prisustvuju delegacije iz pedesetak zemalja.

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina