Skip to the content

Restrukturiranje rudnika zahtijeva odgovoran pristup svih uključenih strana

Analizirajući trenutno stanje u rudnicima u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH, posebno u RU Kreka, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije konstatovalo je da su, nažalost, rudnici u sastavu Koncerna u prvih sedam mjeseci proizveli 360 hiljada tona uglja manje od plana ili 86 posto od plana. Većina ovog podbačaja u proizvodnji odnosi se na Rudnik uglja Kreka, koji je u prvih sedam mjeseci isporučio 740 hiljada tona ili 270 hiljada tona manje uglja od plana, odnosno 71 posto planskog iznosa. U finansijskom iznosu izostao je planirani prihod od gotovo 12 miliona konvertibilnih maraka. Ovakvo stanje dodatno je produbilo finansijsku dubiozu i povećao gubitak rudnika, kaže se u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
Stanje na depoima termoelektrana u sastavu JP Elektroprivreda BiH daleko je od planskih i bilansnih, što značajno ugrožava rad termoelektrana.
 
Jedini izlaz iz ovakve situcije je ubrzani nastavak restrukturiranja rudnika u sastavu Koncerna EPBiH. Nažalost, u zadnjih nekoliko mjeseci došlo je do zastoja u procesu restrukturiranja rudnika.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije poziva sve sudionike procesa restrukturiranja da odustanu od traženja izgovora za ovakvo stanje u rudnicima i da se urgentno vrate socijalnom dijalogu i ispunjavanju obaveza iz postignutih dogovora i zaključenih sporazuma, uz svjesnost ozbiljnosti trenutne situacije.
 
Federalno ministarstvo posebno ukazuje na presudnu ulogu i odgovornost Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i rukovodstva Sindikata u ispunjavanju preuzetih obaveza uz izričito poštivanje Zakona o radu, Zakona o štrajku, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH i Pravilnika o radu. Zato poziva rukovodstvo Sindikata da svoja prava u skladu s važećim zakonima i ugovorima traže za pregovaračkim stolom i eventualno na sudovima, a nikako na ulicama.
 
Odustajanje od procesa restrukturiranja rudnika pokrenutog s ciljem omogućavanja njihovog ekonomski održivog poslovanja, znači dovođenje rudnika Koncerna EPBiH u izuzetno teško stanje koje neminovno vodi ka ugrožavanju proizvodnje električne energije, snabdijevanja kupaca i stečaju.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upozorava da će, u slučaju ovakvog ishoda, odgovornost snositi oponenti procesa, glavni akteri opstrukcija, pritisaka i ucjena, i njihovi sljedbenici, a nikako kupci električne energije kojima se pokušava nametnuti obaveza finansiranja nerada i neefikasnosti rudnika.
 
S ciljem obezbjeđenja opstanka rudnika, nesmetane proizvodnje električne energije, urednog snabdijevanja i zaštite privrednih subjekata i građana koje snabdijeva JP Elektroprivreda BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će uložiti maksimalne napore kako bi proces restrukturiranja bio nastavljen i okončan s minimalnim posljedicama, posebno za proizvodne radnike.

Restrukturiranje rudnika Koncerna EPBiH zahtijeva odgovoran pristup svih uključenih strana i nije pitanje volje ili izbora. Proces je obaveza BiH u vezi s provedbom energetske tranzicije i ispunjavanja jasnih ciljeva i politika EU u pogledu smanjivanja korištenja uglja za proizvodnju električne energije do potpunog prestanka upotrebe, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina