Skip to the content

Džindić s predstavnicima USAID-a o energetskom sektoru

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas se, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, susreo s delegacijom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koju je predvodio Mak Kamenica, direktor Projekta asistencije energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini (USAID EPA).

Na sastanku je razgovarano o Zakonu o električnoj energiji i gasu na državnom nivou.

- Izuzetna saradnja sa USAID-om rezultirala je lakšim donošenjem nekoliko zakona u Federaciji BiH. USAID je s nama kvalitetno i kontinuirano radio na usaglašavanju akata sa evropskim i svjetskim normama - rekao je ministar Džindić i dodao da u narednom periodu očekuje nastavak uspješne saradnje između USAID-a i Vlade Federacije BiH.
 
Predstavnici USAID-a na sastanku su predstavili aktivnosti koje poduzimaju na  usaglašavanju Zakona o električnoj energiji i gasu s Trećim energetskim paketom Energetske zajednice.

Izvorwww.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=9584

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina