Skip to the content

Federalno ministarstvo uputilo Zakon o gasu FBiH u proceduru: Zaštita prava građana Federacije, bez zadiranja u nadležnosti institucija BiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da je Vladi Federacije BiH uputilo Nacrt zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon treba da uredi funkcionisanje sektora prirodnog gasa u Federaciji BiH.

- Prilikom izrade zakona najveća pažnja je posvećena aspektima vezanim za podjelu nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, kako bi se osiguralo da zakon uređuje isključivo ona pitanja koja su u nadležnosti Federacije. S tim u vezi, Nacrt zakona o gasu Federacije BiH sadrži isključivo odredbe kojima se uređuju pitanja i djelatnosti iz nadležnosti Federacije, a odnose se na proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje, skladištenje i drugo. Pored toga, u zakon su unesene i odredbe kojima se naročito ističe opredijeljenost i opšti interes Federacije za usvajanje propisa u sektoru prirodnog gasa i na nivou Bosne i Hercegovine – navodi se u saopćenju Ministarstva.

Predloženim zakonskim rješenjem, ističe se u saopćenju Ministarstva, uvodi se regulacija sektora prirodnog gasa od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK), usklađena sa najvišim standardima i najboljom međunarodnom praksom, što će unaprijediti sve aspekte funkcionisanja ovog sektora, a naročito zaštitu prava građana kao krajnjih kupaca kroz adekvatne mehanizme za zaštitu prava krajnjih kupaca i rješavanje sporova uz jasnu ulogu FERK-a kao regulatornog tijela. Dodatno, predloženim rješenjima osigurava se visok stepen usklađenosti sa relevantnim propisima EU.

- Jačanje sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom jedan je od osnovnih strateških ciljeva u sektoru prirodnog gasa u Federaciji i s tim u vezi, u zakon su ugrađeni mehanizmi kojim se osigurava da Ministarstvo i FERK kontinuirano vrše nadzor nad radom subjekata u sektoru prirodnog gasa i preduzimaju mjere kako bi jačali sigurnost snabdijevanja.

Pored toga, kao dodatan mehanizam za zaštitu sigurnosti snabdijevanja, zakon propisuje i mogućnost da Vlada Federacije proglasi stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja uslijed poremećaja u isporuci i nedovoljne ponude prirodnog gasa, ekstremnog porasta cijena na tržištu ili drugih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost snabdijevanja. Vlada Federacije korištenjem ovog mehanizma može uvesti i posebne mjere za formiranje i kontrolu cijena, te na taj način ublažiti posljedice koje značajni poremećaji na tržištu imaju na krajnje kupce – navodi se u saopćenju Ministarstva.

Također, usaglašavanje pravnog okvira Federacije u sektoru prirodnog gasa dat će značajan doprinos i u rješavanju otvorenih slučajeva koje Energetska zajednica vodi protiv Bosne i Hercegovine. Nacrt zakona pripremljen je uz tehničku asistenciju USAID – EPA projekta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina