Skip to the content

Ministar Lakić na konferenciji USAID-a: Model javno-privatnog partnerstva treba značajnije da zaživi u BiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić učestvovao je danas u Sarajevu na konferenciji “Unapređenje općinskih usluga kroz javno-privatna partnerstva” koju je organizovala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Izrazio je zahvalnost što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uspješno sarađuje sa USAID-om na još jednom projektu.

Ministar Lakić je rekao da model javno-privatnog partnerstva treba značajnije da zaživi u BiH i da su prema Vladi Federacije BiH uputili Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu.

- Smatram da je Projekt pomoći lokalnoj upravi veoma bitan, obzirom da je lokalni nivo najdinamičniji i najviše dotiče naše građane. Model javno-privatnog partnerstva lično smatram vrlo bitnim za naredni period, ne samo na lokalnom nivou, nego i na nivou kantona, entiteta i države BiH. Drago mi je da postoji interes privatnog sektora koji ima višak finansijskih sredstava i koji želi investirati u javne usluge, a želi investirati iz prostog razloga što je ta investicija vrlo visokog nivoa sigurnosti u povrat investiranih sredstava – rekao je ministar Lakić.

Podsjetio je da u kantonima postoje zakoni o javnom privatnom partnerstvu, kao i projekti koji se realiziraju na tom nivou vlasti. 

Cilj današnje konferencije bio je istražiti i predstaviti primjere saradnje između općinskih vlasti i privatnih kompanija na poboljšanju komunalne infrastrukture i usluga koje pružaju građanima i kompanijama te podsticanju ekonomske prosperiteta.

- Naš današnji zadatak je razgovarati o tome kako javno-privatnim partnerstvom unaprijediti usluge koje općine pružaju građanima, kako unaprijediti komunalne usluge i kako sve to podići na nivo na kojem možemo kompanijama, građanima i građankama osigurati bolje uslove za život - rekla je direktorica Misije USAID-a u BiH Courtney Chubb.   

USAID putem svog projekta Pomoć lokalnoj upravi, kako je dodala, radi na tome da poboljša infrastrukturu partnerskih općina. Prvi zadatak u tom smislu je raditi sa partnerskim općinama kroz javno-privatno partnerstvo na poboljšanju osnovnih stvari koje ljudima treba obezbjediti kao što su pitka voda, upravljanje odpadom, te različiti infrastrukturni projekti.

Javno-privatno partnerstvo ne može djelovati, niti se razvijati bez pravnog, odnosno zakonodavnog okvira, navela je Chubb te pohvalila Federalno ministarstvo na izrađenom nacrtu zakona koji u potpunosti podržava javno-privatno partnerstvo.  

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina