Skip to the content

Obavještenje za javnost

Na osnovu Uredbe o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje predlažu i donose Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i federalna ministarstva ("Službene novine Federacije BiH”, broj 27/11), Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH”, broj 51/12) i u skladu sa odredbama Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH”, broj 71/14), obaviještavamo zainteresirane da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije započelo aktivnosti na izradi 
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 52/14)
Predlažemo da nam, svoje prijedloge, sugestije, mišljenja ili iskustva u dosadašnjoj primjeni predmetnog Zakona, dostavite na adresu:
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
88104 Mostar
Ul. Alekse Šantića bb, ili
 
E-mail adresu: senad.zekic@fmeri.gov.ba
 
do 15.01.2016. godine, kako bi ih mogli razmatrati i ugraditi u tekst prijedloga Zakona.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina