Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi  do 03.09.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu: sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :  036 580 015
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije  
  Alekse  Šantića  bb
  , 88 000 Mostar
                                              
                                                Obavještenje za javnost
  1. Privredno društvo „BUBL SOLARI" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „REŠETNICA", instalisane nazivne snage 800 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.620 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.07.2017. godine.Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
  2. Privredno društvo GLOBTOUR d.o.o. Međugorje, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „GLOBTOUR" 23 kW, instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 29,083 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 14.08.2017. godine. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
  3. Privredno društvo „ALFE-MI" d.o.o. Živinice, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „ALFE MI",  instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 22,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.08.2017. godine. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
  4.  Privredno društvo „EKO-REM" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-229/15, za izgradnju male hidroelektrane, mHE „Kosova", na Kosovskoj rijeci u Ustikolini, općina Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, instalisane nazivne snage 500 kW i moguće godišnje proizvodnje električne energije 2,212 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa čl. 16. stav (4) i (5), 19. i  28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.07.2017. godine. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

 

Obavještenje za javnost

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina