Skip to the content

Sastanak o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

Na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma održan je sastanak predstavnika ova dva ministarstva, koje su predvodili federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i federalna ministarica okoliša i turizma Edita Đapo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Federalnog zavoda za geologiju. Tema sastanka bila je priprema Strateške procjene uticaja na okoliš istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije BiH i izrade Strateške studije utjecaja na okoliš za Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014. do 2023. godine. Riječ je o jednom od najvažnijih strateških dokumenata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u procesu realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, u cilju zaštite životne sredine u smislu identifikacije osjetljivih područja i definisanja ključnih mjera za ublažavanje uticaja istraživanja nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Procjena će uzeti u obzir uticaj na životnu sredinu (kratki, srednji, dugoročni; privremeni, trajni; pozitivni i negativni; sekundarne, kumulativne i sinergijske) između ostalih i na sljedeće receptore:

  • Biodiverzitet, staništa, flora i fauna
  • Geologija i zemljište
  • Vodno okruženje (vodonosnici, podzemne i površinske vode)
  • Pejzaž
  • Kvalitet zraka
  • Klimatski faktori
  • Stanovništvo i zdravlje ljudi
  • Materijalna imovina (infrastruktura, ostali prirodni resursi)
  • Kulturno nasleđe, uključujući arhitektonsko i arheološko nasljeđe.

Sve mjere koje se Strateškom studijom budu propisale obavezujuće su za naftne kompanije koje će sprovoditi aktivnosti istraživanja i eksploatacije na prostoru Federacije BiH.

Dogovoreno je da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma imenovati interresornu komisiju za izradu projektnog zadatka vezano za sadržaj navedene Strateške studije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina