Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i čl. 20. i 31. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 20.10.2019. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb,
                                   88 000 Mostar

                                                            Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo MIŠKIĆBUS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: SE "PLUGRINA 1", SE "PLUGRINA 2", SE "PLUGRINA 3", SE "PLUGRINA 4" i SE "PLUGRINA 5" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 41,1 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 26.07.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Srodna djelatnost proizvodnja električne energije "PLUGRINA SOLARI" vl. T. Čolak iz Širokog Brijega podnijela je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana i to: SE "PLUGRINA 6", SE "PLUGRINA 7", SE "PLUGRINA 8", SE "PLUGRINA 9" i SE "PLUGRINA 10" instalisane snage sve od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje sve od po 41,1 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 26.07.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "EKO-SERVIS" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE "EKO-SERVIS-1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 24,6 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.07.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo IMK "KULA" d.o.o. Gradačac podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane FNE "KULA 1" instalisane snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 167,4 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 23.08.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "EKO-S" d.o.o. Nevesinje, PJ Salakovac Mostar podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana i to: SE "SALAKOVAC 1", SE "SALAKOVAC 2", SE "SALAKOVAC 3" i SE "SALAKOVAC 4" instalisane nazivne snage sve od po: 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 29,05 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 04.09.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. Grude podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana i to: FNE "KRENICA 12", FNE "KRENICA 13", FNE "KRENICA 14" i FNE "KRENICA 15", instalisane nazivne snage sve od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 293,63 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 06.09.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo KAPITALIS d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za prenos Energetske dozvole, broj: ED-375/19, sa rokom važenja do 13.02.2020. godine, na privredno društvo "ELEKTRO D&M" d.o.o. Čapljina, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "KAPITALIS", instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti podnijet je u predviđenom roku.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "ROYAL HUBL" d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za prenos Energetske dozvole, broj: ED-378/19, sa rokom važenja do 19.02.2020. godine, na privredno društvo "ELEKTRO D&M" d.o.o. Čapljina, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "ROYAL HUBL", instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti podnijet je u predviđenom roku.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo "AN&AD" d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za prenos Energetske dozvole, broj: ED-379/19, sa rokom važenja do 19.02.2020. godine, na privredno društvo „ELEKTRO D&M“ d.o.o. Čaplina, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "AN&AD", instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti podnijet je u predviđenom roku.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo "AGROFARMA" d.o.o. Kalesija podnijelo je zahtjev za prenos Energetske dozvole, broj: ED-295/17, sa rokom važenja do 24.05.2020. godine, na privredno društvo "AGORA-A" d.o.o. Sarajevo, kako je propisano članom 31. Uredbe, za izgradnju elektrane na biogas "SPREČA 3", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.200 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti podnijet je u predviđenom roku.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina