Skip to the content

Džindić: Isporuka gasa kao i do sada

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je danas da informacija, da će Federacija BiH ostati bez gasa, nije tačna, da su sve obaveze BH-Gasa ispoštovane i da će snabdijevanje gasa biti kao i do sada.

- Ugovor sa Gas Prometom sa Pala nije istekao, jer ga i nema - rekao je Džindić.

Istakao je da još uvijek nemaju ni jedan zvaničan akt od bilo koje kompanije iz Srbije niti iz Republike Srpske o toj temi. Naglasio je da je BH-Gas kompanija koja je u većinskom vlasništvu Federacije i da redovno servisira sve obaveze prema svim ugovorenim stranama.

Dodao je da ugovor sa Srbijagasom ističe 30. septembra i da je na prijedlog aneksa BH-Gasa, Srbijagas dostavio informaciju da se u većini slučajeva slaže sa elementima aneksa, osim što žele da primopredaja gasa bude na sredini rijeke Drine.

Džindić je naglasio i da se u Izvještaju o radu Agencije za energetiku Srbije navodi da u pristupu u prekograničnim kapacitetima, Srbija ima dvije interkonekcije sa gasovodnim sistemima susjednih zemalja, a to su: Mađarska i Srbija - ulazna tačka, te Srbija - BiH - izlazna tačka u Zvorniku.

- Prema njihovim aktu jedina tačka može biti Zvornik, a ne rijeka Drina - kazao je Džindić.

Govoreći o informaciji da BH-Gas nije dogovorio količine za 2019. godinu, Džindić je rekao da on ima zvaničan akt od 7. juna 2018. godine, u kojem se navode tražene količine od 182 miliona kubika.

Govoreći o ratnom dugu za gas, ministar je istakao da RS nije potvrdio akt radne komisije.

- Federacija plaća svoj dug i uspjeli smo ga smanjiti na 93 miliona dolara - istakao je federalni ministar Džindić.

Direktor BH-Gasa Jasmin Salkić  kazao je da je  BH-Gas stabilizovao poslovanje te da su sve fakture i dosadašnje obaveze plaćene.

- Kompanija koja je jučer saopćila netačnu informaciju u medijima, jednostavno ne postoji u pravnom prometu između BH-Gasa i Srbijegasa – rekao je Salkić.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina