Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 08.01.2021. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                             Obavještenje za javnost

1. Proizvodnja električne energije "LJEVAKOVIĆ ENERGY", Vl. Harun Ljevaković, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "E.23-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 35,91 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Proizvodnja električne energije "EL-HM", vl. Hatkić Mirsada, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "HM-1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27,65 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Proizvodnja električne energije "MAMBA", vl. Bešlagić Asmir, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "MAMBA", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 34,6 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo "SSAM plast" d.o.o. Jelah, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "SP-1" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,60 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 23.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. S.O.R. "Tuk" Posušje, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Tuk 1" i "Tuk 2" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 39,59 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo Herceg-Gala d.d. Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Herceg-Gala 8", instalisane nazivne snage od po 990 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 1694 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 01.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "Miškić Bus" d.o.o. Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Polugrina 3", "Polugrina 4" i "Polugrina 5" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 41,663 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 02.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo D&SS d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "LUX-1" i "LUX-2" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 201 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo CORONA PACK d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "CO. 23-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 33,27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo ECO SOLAR d.o.o. Stolac podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "ECO SOLAR 1" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 270 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 26.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo "ENERGIEPRO" d.o.o. Livno podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "S.A.N." instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 244,6 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 27.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Privredno društvo INŽINJERING 1 d.o.o. Jelah podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "LJETINIĆ" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 200 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

13. Srodna djelatnost "Egal" Široki Brijeg, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Egal 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 43,15 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 30.10.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

14. Privredno društvo ŠUMAPROJEKT d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Šumaprojekt" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,90 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 03.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

15. Privredno društvo PRVI KRUG d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "SE ĐOZIĆ" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,90 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 03.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

16. Privredno društvo "SB ELEKTO 2" d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Seid Buljubašić" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 28,26 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 03.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

17. "Elektro Kruško", vl. Kruško Minel, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "KRUŠKO" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 37,8 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 06.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

18. Privredno društvo "NS" d.o.o. Travnik, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarne fotonaponskih elektrana "NS 1" i "NS 2", instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 31,841 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

19. Privredno društvo PRVI KRUG d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "NAPOLEON ROTT", "PRVI KRUG 1", "PRVI KRUG 2" i "DISCOVERY", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 228,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 10.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

20. Obrt "Power Solar", vl. Mile Galić, Čitluk podnio je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "POWER SOLAR 1", "POWER SOLAR 2", "POWER SOLAR 3" i "POWER SOLAR 4" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 34,88 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 11.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

21. Privredno društvo "HIK" d.o.o. Sanski Most, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "HIK-SM 2", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje 25 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 13.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

22. Proizvodnja električne energije "A.M." vl. Admir Mujaković, Tešanj podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "KRNDIJA 2", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 42 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

23. S.O.R. "Polugrina Solari" vl. T Čolak, Široki Brijeg podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-533/19, ED-534/19 ED-535/19, ED-536/19 i ED-537/19, sa rokom važenja do 19.11.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Polugrina 6", "Polugrina 7", "Polugrina 8", "Polugrina 9" i "Polugrina 10", instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 41,663 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 02.10.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na linku

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina