Skip to the content

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost rudarstva u Federaciji BiH

Kolektivni ugovor za djelatnost rudarstva u Federaciji BiH potpisan je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu.

Ispred Vlade FBiH ugovor je potpisao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, a ispred reprezentativnih sindikata predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić i predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijad Lačić.

Ministar Džindić je nakon potpisivanja kazao da je na zadovoljstvo svih strana - dva reprezentativna sindikata, Uprave „Elektroprivrede BiH“, Ministarstva i Vlade FBiH, ovo treći put da se u ovom mandatu Federalne vlade vrši potpisivanje kolektivnog ugovora iz rudarskog sektora.

Po njegovim riječima, ovim ugovorom je obuhvaćeno oko 11.000 uposlenih u sektoru rudarstva u FBiH.

- Što se tiče Vlade FBiH i resornog ministarstva, osnovni uslov zbog kojeg smo aneksirali prethodni kolektivni ugovor je bio da se postigne kompromis i dogovor oko budućeg plana prestrukturiranja rudnika. U suštini, svjesni smo da treba napraviti kompromis s rudarima, svjesni smo bili da treba napraviti kompromis i sa „Elektroprivredom“, ali također smo bili svjesni da treba napraviti takvo kompromisno rješenje koje će u naredne dvije godine omogućiti da se kroz kvalitetan plan prestrukturiranja obezbijedi budućnost rudarenja u FBiH - istaknuo je ministar Džindić.

Što se tiče ovog kolektivnog ugovora, kazao je da je najvažnija stvar je da je minimalna satnica povećana sa 2,5 na 2,7 KM i da je to negdje ukupno povećanje plate od osam posto za sve radnike rudnika u FBiH.

Džindić kaže da su pregovori bili iscrpljujući, da su puno puta dolazili u situaciju da se prekinu, čak su jednom bili i prekinuti.

- Tražili smo model koji će biti prihvatljiv za obje strane. U suštini, ovaj kolektivni ugovor treba da osigura siguran i stabilan rad svih rudnika u Federaciji BiH, a s druge strane da se kroz kvalitetan plan prestrukturiranja, što nam slijedi u naredne dvije godine, osigura da imamo dovoljan broj rudara, da imamo dovoljnu količinu uglja za nove termo blokove. S druge strane, da broj režijskog osoblja smanjimo na optimalni minimum - naveo je federalni ministar.                  
Po njegovim riječima, naredne dvije godine neće biti lake ni za buduću upravu, niti za sindikat, ni za Ministarstvo, niti za ministra, da se napravi jedan sveobuhvatan plan reorganizacije koji će omogućiti da svaki rudar za prethodni mjesec dobije platu sa uplaćenim svim porezima i doprinosima.    
   
Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić je pojasnio šta donosi novi kolektivni ugovor za oblast rudarstva u Federaciji BiH.

- Povećanje najniže neto satnice sa 2,50 na 2,70 u šest rudnika uglja u FBiH nudi osnovicu za obračun plata u visini od 475 KM. Ako se toj osnovici dodaju samo dvije naknade, prosječna naknada na ime minulog rada u visini od 60 KM i topli obrok, minimalno primanje na mjesečnom nivou u šest rudnika uglja u FBiH je 835 KM - naveo je Husić.

Dodao je da je u Rudniku mrkog uglja Kakanj, istim modalitetom, osnovica koja ćebiti korištena za obračun plata u visini od 598 KM. Ako se na tu osnovicu dodaju naknada za minuli rad u prosječnoj visini od 60 KM i topli obrok, minimalno primanje u rudniku Kakanj po novom kolektivnom ugovoru je 950 KM.

Husić navodi da je u rudniku Gračanica, Gornji Vakuf/Uskoplje, osnovica za obračun plate 610 KM, a uz naknadu za minuli rad 60 KM i topli obrok nudi minimalno primanje od 970 KM.          
 
Napomenuo je da u pomenuta minimalna primanja ne ulaze naknade za rad noću, naknada za rad u otežanim i posebno otežanim uslovima, naknada za ispunjenje norme ako je rad normiran internim aktom kod poslodavca. Naknada na ime prevoza također ne ulazi u minimalna primanja, kao ni jednokratne naknade koje se definirane ovim kolektivnim ugovorom u vidu regresa i naknade povodom Dana rudara u FBiH.

Husić je kazao da će ovaj kolektivni ugovor biti primjenjivan od 1. marta ove godine u svim rudnicima uglja u Federaciji BiH, u naredna 24  mjeseca.   

Predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijad Lačić je napomenuo da kolektivni ugovor traje dvije godine.
- Mi ćemo za ove dvije godine pripremiti sve ono što nam je u narednom periodu potrebno. Čeka nas težak posao vezan za prestrukturiranje rudnika, gdje ćemo se kao sindikat morati uključiti - kazao je Lačić.

Izrazio je nadu da će ovo biti dobra osnova za nastavak borbe, te da će u  narednom periodu još poboljšati standard rudara.

Predsjednik pregovaračkog tima Senad Sarajlić je kazao da su od septembra, kada je formiran tim, intenzivno pregovarali.

- Nakon nekoliko mjeseci pregovora, kada se dođe do dogovora, moramo biti zadovoljni - kazao je Sarajlić.
Pred nama je, dodao je on, još puno posla da bi ovaj kolektivni ugovor mogao biti proveden sa svim onim drugim obavezama koje rudnici trebaju ispunjavati da bi bili održivi.

Vlada FBiH je na sjednici 20. februara ove godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH. 

Izvor: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8358

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina