Skip to the content

Premijer Novalić i ministar Džindić razgovarali sa delegacijom Vlade TK

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić razgovarali su danas u Sarajevu sa delegacijom Tuzlanskog kantona predvođenom kantonalnim premijerom Denijalom Tulumovićem.

U delegaciji su uz premijera Tulumovića bili njegovi saradnici iz Vlade TK, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Elvir Rožnjaković, te direktori Rudnika Kreka i tuzlanskog TTU-a.

Glavna tema sastanka bilo je stanje u Rudniku Kreka i načini na koje i Vlada FBiH i Vlada TK mogu pomoći da se prevaziđu finansijski i organizacioni problemi u funkcioniranju ovog rudnika.

Ministar Džindić izrazio je spremnost Ministarstva da u okviru svojih nadležnosti učini dodatne napore na izmjeni i korekcijama Zakona o rudnicima, na čemu su insistirali gosti iz TK.

Takođe, razgovaralo se i o rješavanju administrativnih prepreka koje su se pojavile kod aktiviranja eksploatacionog područja Čajić. Ovo područje nalazi se u okviru kopa Dubrave, koji je u sastavu rudnika Kreka.

Na sastanku je bilo riječi i o budućoj saradnji TTU-a u sa rudnikom Kreka, te ulozi TTU-a u razvoju namjenske industrije Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina