Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 02.02.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                            Obavještenje za javnost

1. Srodna djelatnost, solarna elektrana "Zečević" sa sjedištem Prozor-Rama, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE "Zečević" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 31.10.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "BABIĆ-COMMERCE" d.o.o. Prozor-Rama, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana SE "KIVO 2" i "KIVO 1", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 27 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 18.11.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijamaMinistarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo, Industrija modne konfekcije "Kula" d.o.o. Gradačac podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponskih elektrana SE "KULA II" i SE "KULA III" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 25,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 29.11.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Djelatnost srodna obrtničkoj "E I" vl. Mulaomerović Izet, Gradačac podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE "E I" instalisane snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 25,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 29.11.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Obrt, proizvodnja električne energije "MARKOVIĆ" vl. A.Marković iz Stoca, sa poslovnim sjedištem Hrvatskih branitelja b.b., općina Stolac , podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Marković" instalisane nazivne snage od 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 32,60 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da je isti kompletan sa danom 12.12.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijamaMinistarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo SHPP d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Mrkovići 2" Donji Mrkovići instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 42,50 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.12.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "Soldo Mont" d.o.o., Posušje podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana FNE "Soldo 4" i "Soldo 3", instalisane nazivne snage po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 204 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 24.12.2019. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo ELCOR d.o.o. Grude podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-380/19, sa rokom važenja do 19.02.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarne elektrane "ELCOR 1", instalisane nazivne snage 150 KW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 273 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa
članom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 15.11.2019. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo "NSSN" d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-319/19, sa rokom važenja do 05.03.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarne elektrane "ELCOR 1", instalisane nazivne snage 992 KW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1317 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 09.12.2019. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo Solik d.o.o. Prozor-Rama podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-386/19, ED-387/19, ED-388/19, ED-389/19, ED-390/19, ED-391/19, ED-392/19, ED-393/19 i ED-394/19 sa rokom važenja do 21.03.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih elektrane "SOLIK 1", "SOLIK 2", "SOLIK 3", "SOLIK 4", "SOLIK 5", "SOLIK 6", "SOLIK 7" "SOLIK 8", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od 33,3 MWh i "SOLIK 9" instalisane nazivne snage od 12,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 16,7 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 17.12.2019. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Preuzmi Obavještenje za javnost u .pdf formatu

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina