Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 30.03.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                    Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo "INTERPANEL" d.o.o. Bihać, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "INTERPANEL SOLAR" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 26,1 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 27.12.2019. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "VIMAR" d.o.o., sa sjedištem u Mostaru, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana FNE "VIMAR 1", FNE "VIMAR 2", FNE "VIMAR 3", FNE "VIMAR 4", FNE "VIMAR 5", FNE "VIMAR 6", FNE "VIMAR 7", FNE "VIMAR 8", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 35 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 08.01.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo "BAU-HERC" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "Bau-Herc 1", instalisane nazivne snage 149,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 238 MWh, te fotonaponskih elektrana FNE "Bau-Herc 2", FNE "Bau-Herc 3" i FNE "Bau-Herc 4", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 31,76 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 14.01.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo "TAMEX" d.o.o. Busovača, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "Tamex 1", instalisane nazivne snage 149,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 236,54 MWh, te fotonaponskih elektrana FNE "Tamex 2", FNE "Tamex 3" i FNE "Tamex 4", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 31,76 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 14.01.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "Inverter" d.o.o. Prozor-Rama, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana FNE "Brig 1", FNE "Brig 2" i FNE "Studenac", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 32,7 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 14.01.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo "Upgrade Energy" d.o.o. Višići, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana SE "Skočim 1", "Skočim 2", "Skočim 3", "Skočim 4", "Skočim 5" i "Skočim 6", instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od 47,62 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 17.01.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijamaMinistarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Obrt srodne djelatnosti, proizvodna električne energije – solarne "GALA-SOL", Široki Brijeg, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "DOMA 1" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,05 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 23.01.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "ŠOŠA" d.o.o. Čitluk podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "Šoša" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 39,3 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 27.01.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Samostalna obrtnička radnja "BOKAN-SOL" vl. Nikola Čutura, Posušje, podnijela je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-406/19, sa rokom važenja do 15.04.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "Bokan sol 1", instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 41,45 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 15.01.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Privredno društvo "ELCOR" d.o.o. Elektrotehnički inženjering Grude, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-409/19, sa rokom važenja do 15.04.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju fotonaponske elektrane FNE "ELCOR 2", instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 38,31 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 17.01.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Preuzmi OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST u .pdf formatu

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina