Skip to the content

Obavještenje za javnost - Energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 30.10.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                 Obavještenje za javnost

1. Obrt srodne djelatnosti "LUGAL" vl. Luka Galić, Široki Brijeg podnio je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "SUVA KAMENICA 3", "SUVA KAMENICA 4" i "SUVA KAMENICA 5" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 49,16 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 14.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "FIO" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "FIO", instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje 228,942 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 17.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo INOX-DESIGN d.o.o. Jelah-Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "INOX D-1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,18 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Proizvodnja električne energije "NERMINA", vl. Nermina Kadrić, Zenica, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane "NERMINA" instalisane nazivne snage 12 kW i predviđene godišnje proizvodnje 17,981 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 20.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo "MADI" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "FNE MADI 3 23 kW" i "FNE MADI 4 23 kW" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 39 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 21.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Privredno društvo "ANAREA" d.o.o. Gračanica, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Anarea 2 - Stolac" i "Anarea 3 – Stolac" instalisane nazivne snage od po 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 221 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 24.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "ECO ENERGY" d.o.o. Gračanica podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "Eco Energy 2 - Stolac" i "Eco Energy 3 – Stolac" instalisane nazivne snage od po 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 221 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 24.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "GAS PETROL" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "PETROL-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 28,11 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Privredno društvo "MADI" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "MADI 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 38 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. "Proizvodnja električne energije", vl. Bašalić Mirsada, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "MB-1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 35,79 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 31.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo PRVI KRUG d.o.o. Sarajevo podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ĐOZIĆ" instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,942 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 01.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Obrt "SOLAR ENERGO-BATISTA" vl. Ivan Batista, Usora podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "BATISTA 1" i "BATISTA 2" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 38 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 02.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

13. Privredno društvo D&SS d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "LUX 3" i "LUX 4" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 201 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 02.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

14. Privredno društvo VIRTUS SOLIS d.o.o. Tuzla podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "GREEN POWER 1", "GREEN POWER 2" i "SOLARIS" instalisane nazivne snage od po 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 228,942 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 02.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

15. Samostalna obrtnička radnja "BOKAN-SOL" vl. Nikola Čutura, Posušje podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Bokan sol 2" i "Bokan sol 3" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 43,50 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 02.09.2020.godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

16. Proizvodnja električne energije "ELEKTRO ID", vl. Dubravac Izet, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ID-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 35,98 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

17. Privredno društvo "EURO MEAT" d.o.o. Maglaj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "FNE EM 1 23kW" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 40 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 11.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

18. Privredno društvo GEP d.o.o. Bosanski Petrovac podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "BP SOLAR 1", "BP SOLAR 2", "BP SOLAR 3" i "BP SOLAR 4" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 34,64 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom15.09.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

19. Privredno društvo "EMY" d.o.o. Zenica, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-517/19 sa rokom važenja do 22.10.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "EMY 125 kW-1", instalisane nazivne snage 125 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 187 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 27.07.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

20. Privredno društvo MRSSEL d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjev za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-444/19 i ED-445/19, sa rokom važenja do 18.06.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "MARSSEL X" i "MARSSEL Y", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 226 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 10.08.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

21. Privredno društvo "EURO-POWER" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj ED-256/17, sa rokom važenja do 06.04.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju male hidroelektrane "Željeznica 4", instalisane nazivne snage 910 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 5.697 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti sa danom 14.08.2020. godine kompletiran.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost u .PDF formatu možete preuzeti OVDJE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina