Skip to the content

Obavještenje za javnost - Energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 17.10.2020. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                 Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo "FAREX" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "FAREX 1" i "FAREX 2" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 31 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 03.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo "KALIM" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "KALIM-1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 33,6 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 03.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Proizvodnja električne energije "Energy Deljkić", Vl. Deljkić Nedim, Tešanj, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane "SE ENERGY DELJKIĆ 23kW" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 37,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Samostalna obrtnička radnja "LJUČICA", Posušje, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "SOL LJUČICA-1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 42,53 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 13.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Privredno društvo TOKIĆ BIG d.o.o., Usora, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "TOKIĆ BIG 1" i "TOKIĆ BIG 2" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 30,60 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 14.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Obrt srodne djelatnosti: Solarna elektrana "Staro Blace", vlasnik Tihomir Marić, Prozor-Rama, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "Staro Blace" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 37 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.07.2020.godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo HERING d.d. Široki Brijeg podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "HERING 1", "HERING 2" i "HERING 3" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 207,4 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 17.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Privredno društvo "AGENCIJA-ES" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ES-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 34,48 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 22.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Proizvodnja električne energije "Reconsult 1", Vl. Kruško Idriz, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ESMAK" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 45,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 22.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Proizvodnja električne energije "MTA ENERGY", Vl. Almina Dedukić, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "DEDUKIĆ 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 45,30 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 22.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Proizvodnja električne energije "DNS ENERGY", Vl. Maid Jabandžić, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "BUKVA" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 45,20 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 22.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Proizvodnja električne energije "MODEA", Vl. Mirnes Dedukić, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ELEKTRANA 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 45,30 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 22.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

13. Privredno društvo "SARAJ-KOMERC" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "Saraj komerc 1", "Saraj komerc 2", "Saraj komerc 3", "Saraj komerc 4" i "Saraj komerc 5" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 29,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 27.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

14. Privredno društvo "FESTA" d.o.o. Kraševo-Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "MIKRO SE FESTA FE.23-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 38 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 27.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

15. Privredno društvo "HidroRing" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "HIDRORING-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 35,59 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 29.07.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

16. Obrt "SOLAND" vl. Mario Landeka, Mostar podnio je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "SOLAND 1", "SOLAND 2", "SOLAND 3" i "SOLAND 4" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 40 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 06.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

17. Privredno društvo "Ćosić" d.o.o. Kakanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "ĆOSIĆ" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 32,044 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 12.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

18. Privredno društvo "MADI" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "MADI 2" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 37,6 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 13.08.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

19. Privredno društvo "SARAČEVIĆ" d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-449/19 i ED-448/19 sa rokom važenja do 19.06.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "SARAČEVIĆ 1-150" i "SARAČEVIĆ 2-150", instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 199 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 18.06.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

20. Privredno društvo BV SUNCE d.o.o. Stolac, podnijelo je zahtjeve za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-420/19, ED-419/19 ED-446/19 i ED-447/19, sa rokom važenja do 06.05.2020. godine, 06.05.2020. godine, 18.06.2020. godine i 19.06.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "IVANJICA 1", "IVANJICA 2", "CICRINA 2" i "CICRINA 1", instalisane nazivne snage 150 kW, 150 kW, 150 kW i 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 255,830 MWh, 255,83 MWh, 32,430 MWh i 255,83 MWh, respektivno. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 17.07.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost u .PDF formatu možete preuzeti OVDJE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina