Skip to the content

Demanti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na novinski natpis objavljen 08.04.2021. godine u Slobodnoj Bosni

Povodom objavljenog otvorenog pisma autora Almira Bečarevića, zaposlenika javnog preduzeća "BH Gas" d.o.o. Sarajevo, a koje je objavleno u Slobodnoj Bosni i drugim sredstvima informisanja dana 08.04.2021. godine, ovim putem želim da demantiram sadržaj teksta koji se dovodi u vezu sa mojim imenom.

Naime, u spornom tekstu iznesene su neistine i insinuacije koje mogu naštetiti mom ugledu i ugledu institucije kojom rukovodim.

Nedopustivo je da iznošenjem neistina autor teksta želi skrenuti pažnju sa problema koji je upravo prouzrokovalo rukovodstvo javnog preduzeća "BH Gas" d.o.o. Sarajevo postupajući izvan okvira nadležnosti kod regulisanja snabdjevanja gasom Federacije Bosne i Hercegovine.

U svrhu istinitog informisanja javnosti očekujem da se Almir Bečarević javno izvini i time potvrdi kako je njegov angažman u javnom preduzeću "BH Gas" d.o.o. Sarajevo profesionalan i objektivan.

Ministar Nermin Džindić

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina