Skip to the content

Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 – EEAPF

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 254. sjednici, održanoj 04.02.2021. godine, a na osnovu člana 12. stav (1) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17) i na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Zaključkom broj: 206/2021 od 04.02.2021. godine, donijela je Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 – EEAPF, koji je objavljen „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 11/21 od 10.02.2021. godine.

Linkovi za download:

Zaključak o donošenju Akcionog plana za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 – EEAPF

Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 – EEAPF

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina