Skip to the content

Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 261. sjednici održanoj 01.04.2021. godine, usvojila Zaključak o donošenju Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, sačinjen u skladu sa članom 13. Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/17).

Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 33/21 od 28.04.2021. god., sa pratećom napomenom da je isti sastavni dio Zaključka Vlade Federacije BiH, V. broj 624/2021 od 1.04.2021. godine, koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 29/21 od 14.04.2021. godine.

Linkovi za download:

Zaključak o donošenju Operativnog plana za poboljšanje energijeske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine

Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina