Skip to the content

Ministar Džindić: Nijedan rudar ne smije ostati bez posla

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas je nakon sastanka održanog između predstavnika resornog ministarstva, Elektroprivrede BiH i Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja FBiH izjavio da nijedan rudar ne smije ostati bez posla.

Sastanak je prekinut a prema riječima ministra Džindića, saglasnosti je bilo samo o prvoj od osam tačaka sporazuma koji je Sindikat jutros predložio drugim dvjema stranama, ističući zahtjeve.

Najviše nesporazuma je bilo u vezi s planiranim otpuštanjem uposlenika u rudnicima, na osnovu plana prestrukturiranja, koji su, prema Džindićevim riječima, režijsko osoblje a nikako rudari.

- Ako je greškom došlo do plana za otpuštanje kojeg rudara, to će brzo biti ispravljeno - kazao je ministar Džindić, te dodao da je dogovor ipak moguć i izrazio spremnost za brzi nastavak razgovora.

Džindić smatra i da su pregovarači danas mogli doći do drafta sporazuma Elektroprivrede i Sindikata, ali i dodaje da budući sporazum treba da sadrži, ne samo očekivanje sindikata, već i tačku o tome šta Elektroprivreda traži od druge strane.

- Plan reorganizacije rudnika nije ničiji hir već potreba, budući da većina rudnika koncerna trenutno ne može od svojih ukupnih prihoda isplatiti plaće i druge obaveze - kazao je ministar i dodao da je namjera Vlade FBiH i Elektroprivrede uravnoteženje te situacije u rudnicima.

Direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija izjavio je da je današnji sastanak nažalost morao biti prekinut nakon pola sata i da u startu nije bilo razumijevanja od Sindikata koji je, prema njegovim riječima, nastupio ultimativno, tražeći ispunjavanje tačaka predloženog sporazuma.

Ističe da je sindikalcima obećano da nijedan radnik neophodan rudnicima neće ostati bez ugovora o radu.

- Problem je nastao kada je razgovarano o blizu 1.700 uposlenika svih rudnika koncerna koji nisu neophodni kadrovi rudnicima - rekao je Andelija.

Džindić i Andelija su naveli da će Elektroprivreda BiH donijeti odluku o izdvajanju 115 miliona KM za set pozajmica rudnicima u cilju zbrinjavanja viška uposlenika.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Andelija navodi da je takvih uposlenika, u osnovnom sektoru šest rudnika, 1.699.

Napomenuo je da je ranije upućen poziv koji je aktuelan interno u rudnicima za prekvalifikaciju određenih zanimanja, prema novim sistematizacijama. Prema planu restrukturiranja, navedeni broj viška treba da bude sveden okvirno na 1.400 jer bi minimalno po 150 prešlo u dva zavisna društva.

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=9269

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina