Skip to the content

Potpisan Sporazum o zahtjevima Sindikata radnika rudnika FBiH

Na današnjem sastanku u sjedištu Vlade Federacije BiH, kojem su prisustvovali premijer FBiH Fadil Novalić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i predstavnici sindikata postignut je sporazum o zahtjevima Sindikata radnika rudnika FBiH.  

Nakon postignutog dogovora, u zgradi Federalne vlade potpisan je i Sporazum između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Samostalnog sindikata radnika rudika u Federaciji BiH koji sadrži 11 tačaka. Sporazum su potpisali direktori šest rudnika u sastavu Koncerna JP EP BiH.

Federalni ministar energije, rudarsva i industrije Nermin Džindić, izjavio je na konferenciji za medije da će Sporazum morati biti sproveden u onim fazama u kojima je usaglašen, te da je ovaj sporazum postignut kako bi se spasio čitav energetski sektor.

- Želim da svaku pojedinačno od ovih tačaka provedemo u narednom periodu. S druge strane, drago mi je da je proces prestrukturiranja, nadam se od danas, otkočen i da će on u fazama kako je i definisan morati biti urađen da bi spasili čitav energetki sistem - rekao je ministar Džindić.

Predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić istakao je da se večeras u 22:00 sata može očekivati pokretanje rudnika uglja u sastavu koncerna EPBiH.

- U ovom trenutku je ovo nešto što je Sindikat ponudio u borbi za radnička prava. Nismo do kraja zadovoljni, ponudili smo puno toga. Analizirajući sva dešavanja u Federaciji BiH i nakon konsultacija s radnicima s terena donijeli smo odluku da pristupimo potpisivanju sporazuma - rekao je Husić.

Direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija kazao je da realizacijom Sporazuma neće doći do povećanja električne energije.

- U ovom sporazumu su prvi put definisane obaveze direktora rudnika. Socijalni dijalog nema alternativu. Meni je žao što smo došli u situaciju da razgovaramo na ovaj način. Kvalitet sporazuma je što smo došli do takvog sporazuma koji neće ugroziti Elektroprivredu. Neće biti dodatnog povećanja električne energije za domaćinstva u 2022. godini - rekao je Andelija.

Prema potpisanom radnici uglja u sastavu Koncerna EP BiH i rukovodstva sindikalnih organizacija radnika rudnika u sastavu Koncerna EP BiH imaju obavezu utvrditi metodologiju plaćanja dnevnica za sve radnike u toku obustave rada.

Također, uvažen je i zahtjev koji se tiče isplate dnevnica za vrijeme trajanja protesta.

Između ostalog, u sporazumu stoji da će Elektroprivreda i rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH najkasnije do 31. maja 2022. godine uraditi Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna, a koji će se provoditi od 1. januara 2023. do 31.12. 2028. godine. Elektroprivreda BiH se obavezuje da će najkasnije do 3. decembra 2021. godine tražiti saglasnost  od Federalne vlade za izmjenu cijene uglja koji se isporučuje Elektroprivredi BiH.

Nakon date saglasnosti Elektroprivreda se obavezuje da rudnicima uglja u sastavu Koncerna EP dostavi prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po većoj cijeni za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu. Povećanje cijene uglja za 20 posto se odnosi na sve vrste uglja iz svih rudarskih objekata u rudnicima uglja u sastavu koncerna EP.

Sredstva dobijena povećanjem cijena uglja koristit će se isključivo za izmirenje tekućih i zaostalih obaveza rudnika.

Osim navedenog, sporazumom su se Elektroprivreda i rudnici uglja obavezali da obezbjede potrebna sredstva za izmirivanje obaveza za penzionisanje svih radnika koji će steći te uslove do kraja 2022. godine.

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=9778

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina