Skip to the content

Nova preliminarna lista formalno ispravnih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći

Naknadnom provjerom ispravnosti zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi — subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“, uočena je greška u smislu uvrštavanja u Tabelarni pregled formalno ispravnih zahtjeva (objavljen na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 10.11.2021. godine) dva privredna društva koji su bili korisnici finansijske pomoći u 2020. godini, što je suprotno kriterijima propisanim u Tački II. navedenog Javnog poziva.
U skladu sa navedenim, izvršena je korekcija Tabelarnog pregleda formalno ispravnih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći u 2021. godini.

Novu preliminarnu listu formalno ispravnih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći možete preuzeti na linku ispod.

Preliminarna lista formalno ispravnih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina