Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana. 20. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), provodeći pravne norme iz gore navedenog člana, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 27.01.2021. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                   036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
                                   Alekse Šantića bb, 
                                   88 000 Mostar

                                                                             Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo SOLAR TORIČ d.o.o. Banja Luka, podnijelo je zahtjeve za izmjene Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "PODOVI 1", "PODOVI 2", "PODOVI 3", "PODOVI 4", "PODOVI 5", "PODOVI 6", "PODOVI 7", "PODOVI 8", "PODOVI 9", "PODOVI 10", "PODOVI 11", "PODOVI 12", "PODOVI 13" i "PODOVI 14" instalisane nazivne snage od po 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 29 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 18.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Srodna djelatnost Proizvodnja električne energije "MILIČEVIĆ", vl. Tomo Miličević Prozor-Rama podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane "MILIČEVIĆ" instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje 35 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 18.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Srodna djelatnost Proizvodnja električne energije "ELOS", vl. Saračević Osmo, Tešanj, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "ELOS 5" i "ELOS 6" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 182,26 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložila potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 19.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo "ENERGOSOL" d.o.o. Jablanica, podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Pješivac 5", "Pješivac 6" i "Pješivac 7" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje od po 315 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 19.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

5. Samostalna obrtnička radnja "S. IVIĆ", vl. Dražen Stipić, Posušje podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "IVIĆ" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 32,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

6. Srodna djelatnost Proizvodnja električne energije "HIDO" vl. Hidajet Husanović, Tešanj podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "HIDO 1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 35,854 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 19.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

7. Privredno društvo "IRIŠKIĆ" d.o.o. Jelah-Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "JEZERA" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 34,965 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 20.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

8. Srodna djelatnost Proizvodnja električne energije "A&A ENERGY" vl. Nalić Amna, Jablanica, Maglaj podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "Jablanica 1", instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 74,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 20.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

9. Obrt "PLANTAGO M" vl. Trputec Vesna, Čapljina podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane "PLANTAGO M" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 42,678 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 20.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Srodna djelatnost Proizvodnja električne energije "BLACO", vl. ANA GRUBIŠIĆ, DRINOVCI podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "BLACO" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 38 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 23.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo "EURO KANTIĆ" d.o.o. Tešanj podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske solarne elektrane "KA.23-1" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 33,61 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 24.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

12. Privredno društvo "HERCEG" Maglaj d.o.o. podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "HERCEG 1" i "HERCEG 2" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 29,65 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 26.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

13. Privredno društvo "HAS-KOMERC" d.o.o. ZENICA podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "RASPOTOČJE 1", "FABULAS 1" i "KLOPČE 1" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 42,56 MWh i "RASPOTOČJE 2" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 218,81 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 27.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

14. Privredno društvo Mara Company d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "MARA COMPANY 1", "MARA COMPANY 2", "MARA COMPANY 3" i "MARA COMPANY 4" instalisane nazivne snage od po 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 283,17 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 30.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

15. Privredno društvo PT-GRUPA d.o.o. Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "PT GRUPA 1" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 243,65 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 02.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

16. Privredno društvo OKEAN d.o.o. Posušje podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih solarnih elektrana "OKEAN 2", "OKEAN 3" i "OKEAN 4" instalisane nazivne snage od po 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 39,9 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 07.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

17. Obrt "VELOVO KUĆIŠTE" vl. Anita Ivanković-Lijanović, Široki Brijeg podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "ANITA 2" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 41,13 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 08.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

18. Obrt "PV SOLIS", vl. Habib Šuta, Čapljina podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane "SOLIS" instalisane nazivne snage 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 38,17 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 10.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

19. Privredno društvo AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjeve za izdavanje Energetskih dozvola za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "Auto salon 1" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 276,13 MWh, "Auto salon 2" instalisane nazivne snage od 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 38,83 MWh i "Auto salon 3", instalisane nazivne snage od 23 kW i predviđene godišnje proizvodnje 45,12 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti potpuni sa danom 15.12.2020. godine.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

20. Privredno društvo "VAL-BRANA" d.o.o. Vitez podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "MHE SMRČEVICE" instalisane nazivne snage 559 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2,110 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 26.11.2020. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

21. Privredno društvo "ECO SWIS" d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjev za produženje Energetskih dozvola, broj: ED-427/19, ED-428/19, ED-429/19, ED-430/19, ED-431/19 i ED-432/19 sa rokom važenja do 20.05.2020. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarne fotonaponskih elektrana "ECO SWIS 3", "ECO SWIS 4", "ECO SWIS 5", "ECO SWIS 6", "ECO SWIS 7" i "ECO SWIS 8", instalisane nazivne snage od po 148 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 159,30 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 29.10.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

22. Privredno društvo "ECO SWIS" d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjev za prenos Energetskih dozvola, broj: ED-425/19 i ED-426/19, sa rokom važenja do 15.05.2021. godine, kako je propisano članom 28. Uredbe, za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana "ECO SWIS 1" i "ECO SWIS 2", instalisane nazivne snage od po 999 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije od po 1284,2 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 31. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedene zahtjeve i utvrdilo da su isti sa danom 13.11.2020. godine kompletirani.
Više informacija o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina