Skip to the content

Evaluacijski upitnik - izvozna privredna društva

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provodi aktivnosti na ocjeni efekata dodijeljene finansijske pomoći u skladu sa Javnim pozivom za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u Sektoru industrije i odredbama Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije Covid-19 („Službene novine Federacije BiH”, broj 74/20).

U tom cilju je potrebno da svi korisnici kojima su dodijeljena finansijska sredstva po ovom programu, sa web stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba preuzmu obrazac Evaluacijskog upitnika (u .docx formatu), odgovore na postavljena pitanja i isti vrate u elektronskoj formi na E-mail adresu: sektor.industrije@fmeri.gov.ba ili putem faxa 036-510-015, najkasnije do 31.07.2021. godine.

Tekst Dopisa privrednim društvima

Evaluacijski upitnik

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina