Skip to the content

Demanti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na novinski natpis objavljen 26.03.2021. godine u Večernjem listu pod nazivom "Plinovod s RH „minira“ se zbog Rusa i Turskog toka", kao i u nekim drugim medijima

U Večernjem listu dana 26.03.2021. godine objavljen je tekst pod nazivom "Plinovod s RH "minira" se zbog Rusa i Turskog toka" kojim se potpuno netačno i proizvoljno iznosi niz navoda vezanih za snabdijevanje Federacije Bosne i Hercegovine prirodnim gasom i umiješanosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u isti.

S ciljem istinitog informisanja javnosti obavještavamo Vas o sljedećem:

- Direktna nadležnost kompanija "Energoinvest" d.d. Sarajevo i "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo je snabdijevanje gasom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine, a što je propisano Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede („Službene novine Federacije BiH“ broj 83/07).
- Bosna i Hercegovina/Federacija Bosne i Hercegovine nema proizvodnju prirodnog gasa i sve snabdjevanje se bazira na uvozu od jednog snabdjevača – Ruske Federacije. Snabdjevanje prirodnim gasom iz Ruske Federacije se vrši na osnovu ugovora o isporuci prirodnog gasa između preduzeća "Gazexport" iz Moskve i "Energoinvesta" iz Sarajeva potpisanog 1998. godine
- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nije potpisnik navedenog Ugovora, niti njegovih Aneksa, kao ni Transportnih Ugovora, niti ima ikakve nadležnosti kada je u pitanju sklapanje takvih ugovora i njihovih Aneksa.
- Federalno ministrstvo energije rudarstva i industrije od samog početka podržava i daje podršku izgradnji Projekta izgradnje gasovoda "Južna interkonekcija BiH - Hrvatska", gasovod Zagvozd (Hr) – Posušje (BiH) – Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar, kao i donošenju Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" kojeg je ovo Ministarstvo kao službeni obrađivač uz tehničku asistenciju USAID-a projekat EPA uputilo u Parlamentarnu proceduru, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja Nacrta Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" i to na 16. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 02. 12. 2020. godine i na nastavku 8. redovne sjednice Doma naroda od 28.01.2021. godine, prihvatio Nacrt zakona uz ocjenu da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona. Javna rasprava o Nacrtu Zakona održati će se dana 31.03.2021. godine.

- Želimo napomenuti da, nije bilo nikakve intervencije Američke ambasade u Sarajevu, niti je bilo ikakve komunikacije sa Ministarstvom, niti sa mnom lično, kada je u pitanju prelazak transporta ruskog gasa prema BiH na Turski tok.

Ministar Nermin Džindić

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina