Skip to the content

Osvrt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na članak objavljen dana 26.03.2021. godine na portalu "Istraga.ba"

U članku "Pod okriljem noći: Hrvatske kompanije bez saglasnosti države BiH ispod Save položile plinovodne cijevi za rusku Rafineriju u Brodu", objavljenom dana 26.03.2021. godine na portalu "Istraga.ba" navodi se da su u četvrtak 25.03.2021. god., pod okriljem noći postavljene gasovodne cijevi, duge oko 450 metara, provučene ispod rijeke Save koja razgraničava Bosnu i Hercegovinu od Republike Hrvatske. Nadalje navodi se da ih je položila firma Crodux, na osnovu sporazuma Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srpske o "gasifikaciji" Rafinerije nafte u Brodu čiji je većinski vlasnik ruski Zarubrežnjeft.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je na stanovištu da je cijeli posao nezakonit jer nisu uključene relevantne institucije Bosne i Hercegovine.

Drugim riječima, izgradnja ovog gasovoda i sličnih prekograničnih projekata/interkonekcija je u nadležnosti državne vlasti Bosne i Hercegovine, odnosno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje (u skladu sa Zakonom) sprovodi zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora preko nadležnih resornih institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, koje nikada nisu dale saglasnost. A morale su.

U daljnjem tekstu navedeno je da je 25. marta Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdala dozvolu “Rafineriji nafte Brod” za obavljanje djelatnosti "trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom", što je u suprotnosti sa svim evropskim standardima.

U skladu sa svim navedenim, mišljenja smo da se svi izvršeni radovi na priključenju Rafinerije nafte Brod na hrvatski gasni sistem s pravom u javnosti karakterišu kao "hajdučija“ ili "energetska agresija" nad Bosnom i Hercegovinom, jer se odvijaju bez gore navedene saglasnosti države BiH, odnosno nikada nije potpisan međudržavni sporazum dvije zemlje o ovom gasnom spoju iako gasovod prelazi međudržavnu granicu.

Navedena aktivnost koja se provodi u aranžmanu jednog dijela Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske potpuno je u sukobu sa našim tumačenjem evropskog zakonodavstva, odnosno obaveza Bosne i Hercegovine po tzv. Trećem energetskom paketu.

Ponukani navedenim događanjima, kao odličnom ilustrativnom primjeru koji nam je potvrdio da je Federacija BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na pravom evropskom putu, ovim putem obraćamo se Sekretarijatu Energetske zajednice, tj. gospodinu Janezu Kopaču, da osudi navedene aktivnosti i da, kao objektivni "arbitar" događanja u BiH, da svoj stručni osvrt na gasnu legislativu u Republici Srpskoj koja je preuzela ingerencije Države, kao i da u duhu dobrih evropskih praksi pomogne Bosni i Hercegovini da dođe do modernog evropskog uređenja gasnog sektora putem Zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, koji je u draftu, u različitim tekstovima (???), dostavljen entitetima na saglasnost.

Zbog sličnih primjera, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je na čvrstom opredjeljenju da izgradnjom novog pravca snabdijevanja gasom, BiH/FBiH ostvari pretpostavku za fer i konkurentno, ali i sigurno snabdijevanje svog konzuma prirodnim gasom.

Federacija BiH, odnosno resorno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije spremno je kroz pomenuti Državni Zakon bezuslovno preuzeti sve evropske moderne standarde koji neće ugnjetavati/pogodovati/diskriminirati nijednog aktera na gasnom tržištu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina