Skip to the content

Obavijest o nemogućnosti dodjeljivanja statusa potencijalno privilegovanog proizvođača iz OIE nakon 31.12.2020. godine

Akcionim planom za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: APOEF), između ostalog iskazivao se maksimalni nivo instalisane snage privilegovanih proizvođača za svaku tehnologiju (dinamičke kvote) do 2020. godine.

Tabelom 10.b APOEF-a bile su definisane dinamičke kvote do 2020. godine (instalisani kapaciteti, bruto proizvodnja električne energije) koji se očekivao od svake tehnologije i koji se podstiče po garantovanim otkupnim cijenama.

Istekom APOEF-a (u skladu sa članom 4. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 5/14)), Operator za OIEiEK trenutno nije u mogućnosti dodjeljivati dinamičke kvote, tj. status potencijalnog privilegovanog proizvođača/privilegovanog proizvođača, po zahtjevima pristiglim nakon 31.12.2020. godine.

Napominjemo, ovo Ministarstvo provodi završne aktivnosti na donošenju novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kojim će se uvesti novi modeli i šeme kroz koje će se podsticati proizvodnja iz obnovljivih izvora energije, a u kontekstu novih evropskih trendova i razvoja novih tehnologija. Također, provode se i aktivnosti izrade planskih dokumenata za korištenje OIE za period 2021.- 2030. godina u Bosni i Hercegovini/Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa preuzetim obavezama iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina