Skip to the content

Ministar Džindić u posjeti Nezavisnom operatoru sistema u BiH

U sjedištu NOS BiH održan je sastanak između menadžmenta NOS BiH i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića. Tom prilikom posjećen je i novi Dispečerski centar za upravljanje sistemom električne energije u BiH u novoj zgradi NOS BiH.

Na sastanku je razgovarano o energetskoj tranziciji i obavezama koje Federacija BiH mora ispuniti na svom putu ka Evropskoj uniji.

Menadžment NOS-a je ministra Džindića informisao o aktivnostima na kojima rade kao krovni operator sistema u energetskom sektoru na nivou BiH. Ministar je pohvalio rad operatora sistema i tražio savjetodavno učešće eksperata iz NOS u kreiranju novih zakonskih rješenja koja se trebaju sinhronizovati između entiteta i državnog nivoa.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina