Skip to the content

Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je Zaključkom V. broj 1273/2022 01.09.2022. na 329. sjednici, prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH, kojom se upozorava na važnost promjene ponašanja i racionalnog korištenja energije i energenata.

Ovo su interventne smjernice sačinjene po uzoru na paket dokumenata Evropske komisije od 20.7.2022. godine, te plana REPower Evropske unije.
Smjernice se sastoje od mjera koje mogu preduzeti građani, javni sektor, preduzetnici i energetski subjekti, a po karakteru mogu biti kratkoročne i dugoročne mjere.

Vlada je zadužila javne institucije i javna preduzeća u Federaciji BiH da, putem imenovanih energijskih saradnika, menadžera i koordinatora intenziviraju aktivnosti u skladu s Pravilnikom o informacionom sistemu za energijsku efikasnost u Federaciji BiH, kao i da na službenim web stranicama objave Smjernice. Vlada je zadužila sve administrativne jedinice da izrade konkretne programe za slučaj potencijalne krize, kako bi bile provedene Smjernice, informirana javnost i osigurano provođenje predloženih mjera.

Programi bi trebali obuhvatiti potrebe za energentima, rizike od smanjenja/prekida snabdijevanja iz različitih razloga, nedostajuće količine, mjere koje treba preduzeti za smanjenje posljedica i potrebna finansijska sredstva.

Kako je obrazloženo, primjena načela energijske efikasnosti kroz Smjernice usmjerena je na smanjenje računa svih građana, poduzetništva, javnih usluga i servisa, što nas čini otpornijim na energetske poremećaje. Stoga je i data preporuka svim kantonalnim vladama, ali i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, da se svako, u okviru svoje nadležnosti, pobrine o provođenju preporuka i mjera energijske efikasnosti kako bi bile osigurane uštede u potrošnji energije i energenata.

Zaključak o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - bosanski jezik

Zaključak o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - hrvatski jezik

Zaključak o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - srpski jezik

Informacija o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - bosanski jezik

Informacija o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - hrvatski jezik

Informacija o donošenju smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - srpski jezik

Smjernice za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - bosanski jezik

Smjernice za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - hrvatski jezik

Smjernice za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH - srpski jezik

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina