Skip to the content

Primjena Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva u FBiH produžena do kraja 2023. godine

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i predstavnici reprezentativnih sindikata danas su, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, potpisali Sporazum o nastavku primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Sporazum su sa ministrom Džindićem potpisali predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić i predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Zijad Lačić.

Na konferenciji za medije istaknuto je da će potpisivanjem Sporazuma važeći kolektivni ugovor ostati na snazi narednih osam mjeseci, odnosno do kraja 2023. godine.

Ministar Džindić je naveo da je usaglašeno da će od 1. novembra početi pregovori o zaključivanju novog kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva koji bi trebao biti potpisan na duži period.

Naglasio je da su svjesni položaja rudara u svim rudnicima u FBiH i izrazio nadu da će u narednom periodu uspjeti napraviti dugoročniji ugovor na obostrano zadovoljstvo.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić izjavio je da u skladu sa Sporazumu ostaje u primjeni linearno povećanje osnovne plate od 230 KM, kao i procentualno povećanje neto satnice od 11 posto.

Izrazio je spremnost sindikata za pregovarački proces koji ih očekuje početkom novembra, te dodao da imaju spreman prijedlog sadržaja novog kolektivnog ugovora u kojem jedino nije definisana najniža neto satnica.

Vlada Federacije BiH se na 359. sjednici upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju ovog kolektivnog ugovora. Tada je prihvaćena inicijativa reprezentativnih sindikata za područje rudarstva u Federaciji BiH da se osigura da ovaj kolektivni ugovor, čije važenje prestaje 30.4.2023. godine, produži do 31.12. ove godine.

S tim u vezi, data je saglasnost federalnom ministru energije, rudarstva i industrije da sa predstavnicima reprezentativnih sindikata potpiše odgovarajući sporazum kojim će se osigurati provođenje ovog zaključka.

Izvor: https://fbihvlada.gov.ba/bs/primjena-kolektivnog-ugovora-za-oblast-rudarstva-u-fbih-produzena-do-kraja-2023-godine

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina