Skip to the content

FMERI: Novi Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti FBiH donosi nove mehanizme zaštite kupaca

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da novi Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti Federacije BiH donosi brojne prednosti za sektor energije i građane, unapređuje strateško planiranje i regulatorni okvir, te stvara osnove za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije.

U saopćenju se ističe da se ovim zakonskim rješenjem uvode dvije nove kategorije kupaca, ugroženi kupci i zaštićeni kupci, koji mogu ostvariti određene pogodnosti.

- Sticanjem statusa ugroženog kupca, socijalno ugrožene kategorije moći će ostvariti pravo na subvenciju dijela računa za električnu energiju. S druge strane, zaštićeni kupci predstavljaju kategoriju kupaca koji ne mogu biti isključeni sa mreže ukoliko bi im to ugrozilo zdravlje. Na ovaj način, najosjetljivije kategorije građana će dobiti novi mehanizam zaštite svojih prava - navedeno je u saopćenju.

Iz Federalnog ministarstva dodaju da Federacija BiH do sada nije imala jedinstven i sveobuhvatan sistem strateškog planiranja u sektoru energije.

- Izrada strateških dokumenata i planiranje razvoja do sada su bili propisani u više različitih zakona što nije osiguravalo cjelovito sagledavanje ukupne energetske politike. Visok nivo kompleksnosti sistema strateškog planiranja u sektoru energije uzrokovao je probleme sa realizacijom u praksi, kako u pogledu same izrade velikog broja dokumenata, tako i u pogledu osiguranja provedbe i praćenja njihove realizacije. Novi Zakon uvodi novi sistem strateškog planiranja i njegove provedbe u praksi čime se osiguravaju bolje mogućnosti za sagledavanje razvoja i provedbu ciljeva sektora na koherentan i cjelovit način - ističu iz Ministarstva.

Također se naglašava da ovaj zakon donosi značajna unapređenja pravnog okvira koji uređuje rad Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH.

- Regulatorna komisija je jedna od ključnih institucija u energetskom sektoru čiji je zadatak da štiti kupce, ali i energetske subjekte te doprinosi stabilnim uslovima poslovanja. Jedan od glavnih ciljeva regulacije djelatnosti je da se otvaranjem energetskog tržišta i jačanjem konkurencije zaštite kupci, utvrđivanjem potrebne kvalitete usluga, uz prihvatljive troškove, te da se osiguraju uslovi za privlačenje kapitala u energetski sektor. Novi zakon značajno unapređuje pravni okvir za rad i funkcionisanje Regulatorne komisije, a što će u konačnici poboljšati zaštitu građana. Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata koji su djelovali uz tehničku podršku projekta Vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID Asistencija energetskom sektoru BiH (USAID EPA) - navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina