Skip to the content

Saopćenje FMERI o stanju u rudnicima u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, povodom brojnih novinarskih upita koji se odnose na stanje u rudnicima u Federaciji BiH, s posebnim naglaskom na stanje u RMU Zenica, te na imenovanje vršilaca dužnosti članova uprave u RMU Banovići, izdalo je saopćenje za javnost.

- Ovo Ministarstvo je prepoznalo važnost sektora rudarstva, te stavilo prioritet na rješavanje ovog dugogodišnjeg problema. S tim u vezi, napominjemo da je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić već boravio u posjeti RU ''KREKA'' d.o.o. Tuzla i RMU ''ĐURĐEVIK'' d.o.o. Đurđevik kojom prilikom je razgovarano o stanju u tim rudnicima.

Kada je u pitanju RMU Zenica, obavljeni su brojni razgovori sa predsjednikom sindikalne organizacije, Upravom ovog Rudnika i Upravom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u čijem sastavu djeluje ovaj rudnik, a kojom prilikom je najavljeno intenziviranje aktivnosti na rješavanju ovog problema. Uz to, ovo Ministarstvo je u svakodnevnim direktnim kontaktima sa svim sudionicima. Intenziviranjem kontakta postignut je dogovor za dalje djelovanje i određene aktivnosti koje će biti poduzete u narednim danima. Uvjereni smo da će one rezultirati pozitivnim ishodom.

Kada je riječ o RMU Banovići, Vlada Federacije BiH je na svojoj 4. sjednici koja je održana 01.06.2023. godine, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU Banovići za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave. Pri donošenju ove, ali i svih ostalih odluka, Vlada Federacije BiH postupa isključivo u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti. Bilo kakvo postupanje Vlade Federacije BiH u kontekstu imenovanja upravljačkih struktura u rudnicima, ali i u ostalim privrednim društvima u kojim Vlada Federacije BiH vrši ovlaštenja po osnovu učešća u kapitalu, vrši se shodno nadležnostima koje su jasno definisane Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH i isto ne treba niti biti politizirano. Jasno je da će nekada postojati nezadovoljstvo određenim vladinim rješenjima, kako kadrovskim tako i nekim drugim, ali se na kraju ipak trebaju poštivati procedure, te propisane nadležnosti.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će rješavanju brojnih problema u sektoru rudarstva pristupiti sistemski kroz zakonska rješenja. Namjera je ovog Ministarstva, ali i Vlade Federacije BiH, da učini sve u okviru svojih nadležnosti da se poslovanje svih rudnika stabilizuje i na taj način doprinese očuvanju energetskog sektora Federacije BiH odnosno rudarstva kao njegovog bitnog segmenta – navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina