Skip to the content

Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja fizičkih i pravnih lica za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije

Na osnovu čl. 29. st. (3) i (4), Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 22/17), a u vezi s članom 1. stav (5) Uredbe o provođenju audita i izdavanja energijskih certifikata („Službene novine FBiH“, broj 87/18), ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donio je Pravilnik o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije („Službene novine FBiH“, broj 67/22 od 24.08.2022. godine), kojim su, između ostalog, propisane i smjernice za stručno osposobljavanje i usavršavanje fizičkih i pravnih lica za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije.

U skladu sa navedenim, privredno društvo nLogic Sarajevo je prvo ovlašteno pravno lice od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za sprovođenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica koja će obavljati redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije, što je otvorilo mogućnost za dodatno unapređenje i afirmisanje ušteda energije i energenata u sistemima grijanja i klimatizacije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina