Skip to the content

Integracija u unutrašnje tržište električne energije EU je naš prioritet

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić će sutra sudjelovati na ministarskom savjetu u Banja Luci. Pored njega na sastanku će biti i ostali resorni ministri država iz regije, predstavnici Evropske komisije i Sekretarijata Energetske zajednice. Brojne su teme o kojima će razgovarati vezano za područje djelovanja Energetske zajednice. Značajne diskusije će se voditi oko aktivnosti neophodnih za potpuno i pravovremeno povezivanje tržišta električne energije, identifikaciju uskih grla i razloga za kašnjenja, te iznalaženje rješenja. Ministar Lakić će predstaviti rezultate rada Vlada FBiH po ovim pitanjima, kao i zadatke koji još predstoje.

Krajem 2021. godine Ministarski savjet je usvojio Mapu puta za dekarbonizaciju energetskog sektora zemalja Energetske zajednice, prema kojoj su se sve zemlje članice obavezale da će implementirati alate za dekarbonizaciju. U slučaju da do 2025. godine ne usvojimo strateške odluke i ne provedemo ključne mehanizme za realizaciju dekarbonizacije i ne uvedemo sistem trgovanja emisijama morat ćemo plaćati „penale“ EU jer nećemo biti izuzeti od primjene prekograničnog mehanizam za karbonsku prilagodbu (CBAM). U tom slučaju, novac prikupljen od CBAM-a ne bi ostajao u BiH, već bi se slijevao u EU.

Osim toga, u decembru 2022. godine ministarski savjet je usvojio Paket mjera koji je omogućio integraciju tržišta električne energije regije u unutrašnje tržište električne energije Evropske unije. Jedan od osnovnih alata je uvođenje sistema trgovanja emisionim jedinicama EU ETS. Bosna i Hercegovina se opredijelila za uvođenje EU ETS i nema razloga ni opravdanja za odgađanje uspostave takvog mehanizma, posebno kad znamo da bi u suprotnom to stvorilo ogromni rizik privredi Bosne i Hercegovine, odnosno rizik za izvozno orijentisane kompanije.

Električna energija proizvedena iz fosilnih goriva Evropi više nije prihvatljiva, te je potrebno promijeniti paradigmu, a razmišljanja i djelovanje u energetskom sektoru usmjeriti ka potencijalima koje naša država ima, a to je korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije, ali i pojačati implementaciju mjera energijske efikasnosti u svim prepoznatim sektorima (industrija, usluge, zgradarstvo, transport i slično).

Zbog toga je od iznimne važnosti da sve nesuglasice ostavimo po strani i da rješavanje ovog problema postavimo kao prioritet. Međunarodno obaveze preuzete Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice u BiH provodi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, zajedno s nizom drugih institucija na državnoj razini, dok je poseban naglasak na entitetskim ministarstvima energije, ali i okoliša. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog nadležnog ministarstva, mora donijeti niz oficijelnih akata i uputiti ih u parlamentarnu proceduru kako bismo zakone prilagodili međunarodno preuzetim obavezama. Ukoliko ne bude razumijevanja, već od naredne godine ćemo morati plaćati visoku cijenu za to.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije poduzima sve što je u našoj moći, ali je za to potrebno da i drugi akteri završe svoj dio posla.

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina