Skip to the content

Pravedna tranzicija uz održavanje stabilnosti energetskog sektora

Podrška Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije pravednoj tranziciji rudarske djelatnosti bila je tema sastanka ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Svjetske banke, JP Elektroprivreda BiH i Rudnika RMU "Banovići". Pravedna tranzicija ima nekoliko aspekata, prvi je prelazak na nove tehnologije, drugi je zbrinjavanje postojeće radne snage, a treći je vraćanje rudničkih površina u prvobitno stanje, odnosno njihovu prenamjenu za drugačije načine proizvodnje električne energije i ostvarivanja profita.

"Kompletna rudarska industrija, koja je desetljećima bila jedan od glavnih nosioca ekonomskog razvoja, će u narednom periodu morati proći kroz pravednu tranziciju. Cilj je da na human i ekonomski održiv način izvršimo tranziciju s proizvodnje električne energije iz uglja na ekološki prihvatljivije načine proizvodnje. Već smo krenuli u postepeno zatvaranje dijelova rudnika uz zbrinjavanje radnika i maksimalno korištenje imovine rudnika za proizvodnju električne energije iz drugih izvora ili za vraćanje u prvobitno stanje, privlačno za investitore i lokalnu zajednicu. Iako imamo pritiske da taj proces ubrzamo, mi smo odlučni da idemo tempom koji je u skladu s našim planovima i mogućnostima, kako ne bismo ugrozili ekonomski razvoj i energetsku stabilnost.", kazao je ministar Lakić

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina