Skip to the content

Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti povodom izrade Prijedloga Pravilnika o vođenju registra elektrana

Molimo da zainteresovana javnost dostavi komentare, prijedloge i sugestije na tekst Prijedloga Pravilnika o vođenju registra elektrana u roku od 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici ministarstva na e-mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba sa naznakom Komentari na prijedlog pravilnika o vođenju registra elektrana.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina