Skip to the content

Održana obuka zaposlenika  FMERI o provođenju mjera zaštite od požara

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru održana obuka zaposlenika  Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se nalaze. 

Obuku je izveo g-din Petar Jurić, zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Sastojala se od teorijskog i praktičnog dijela, pri čemu je zaposlenicima ukazano na najveće rizike za izbijanje požara, te kako odgovoriti u situacijama izbijanja požara i evakuacije. Zaposlenicima su takođe demonstrirani tipovi aparata za gašenje početnog  požara i način njihove upotrebe.
Obuka je predviđena Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH" broj 64/09).
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina