Skip to the content

Ministri Košarac, Lakić, Đokić razgovarali sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice Lorkowskim

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopćilo je da je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac predsjedavao današnjim sastankom na kojem su učestvovali i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić, te ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske Petar Đokić sa delegacijom Energetske zajednice koju je predvodio direktor Sekretarijata ove zajednice Artur Lorkowski. Sastanak je održan u sjedištu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Sarajevu.

U saopćenju Federalnog ministarstva je navedeno da su teme sastanka bile provedba Trećeg energetskog paketa i priključenje BiH energetskom tržištu Evrope, zatim cijene CO2, te niz drugih mjera koje očekuju državu Bosnu i Hercegovinu i oba entiteta na putu potpunog usvajanja preuzetih obaveza na području energetike, energetske efikasnosti, dekarbonizacije, zaštite okoliša i pravedne tranzicije.

Predstavnici Energetske zajednice su pohvalili određene završene aktivnosti u Federaciji BiH i RS-u uz zahtjev da se ubrzaju aktivnosti i završe preostale obaveze do potpune provedbe mjera iz Trećeg energetskog paketa.

Učesnici sastanka su se usaglasili da do kraja juna Energetskoj zajednici bude dostavljen usaglašen nacrt Nacionalnog plana za klimu i energiju (NECPA), s obavezom da taj dokument bude usvojen na Vijeću ministara BiH do kraja ove godine.

Tokom sastanka je razgovarano  i o zakonima o gasu, te o električnoj energiji, a dati su i rokovi do kada je potrebno izvršiti njihovo usaglašavanje, kao i usaglašavanje mjesta sjedišta Berze električne energije.

Učesnici sastanka, svjesni finansijskih problema oko realizacije ovih projekata, su istakli potrebu formiranja posebnih fondova EU namijenjenih za tranziciju energetskog sektora. Entitetski ministri su naglasili potrebu bržeg djelovanja radnih grupa i pripreme materijala u konačnoj formi. Direktor Lorkowski je potvrdio da će ovi fondovi biti otvoreni za BiH, po uzoru na druge zemlje članice EU.

Istaknuto je zadovoljstvo zbog današnjeg sastanka i iskazana je potreba elaboriranja dodatnih pitanja i problema do sljedećeg sastanka Energetske zajednice kojom predsjedava BiH, a bit će održan početkom jula ove godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina