Skip to the content

Obavještenja

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 13. sjednici, održanoj 07.09.2023. godine, usvojila "KONAČNI IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI "STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA PERIOD 2013.-2023. GODINA" ", (Zaključak V. broj: 1182/2023).

Pozivamo Vas da se pridružite djelatnicima u energetskom sektoru koji kreiraju politike, donose odluke, vode korporativne strategije, poslovni razvoj i tehnološke inovacije slijedeći obaveze iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, Pariškog sporazuma i Sofijske Deklaracije I da postanete dio ovog veoma važnog događaja u regionu Zapadnog Balkana!

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Na osnovu člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je donio PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA

Obavještavamo širu javnost i zainteresovane stranke da su u Federaciji Bosne i Hercegovine, doneseni zakoni:

- Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (LINK) i
- Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (LINK)

koji su objavljeni u Službenim novinama Federacije BiH dana 09.08.2023. godine, a koji su stupili na snagu dana 17.08.2023. godine.

Na osnovu člana 40. stav (4) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je donio PRAVILNIK O OZNAČAVANJU KLASE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI PROIZVODA sa svim PRILOZIMA  koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 60/23 od 09.08.2023. godine

Obavještenje za javnost u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem LINKU

Obavještavaju se svi investitori koji imaju namjeru gradnje fotonaponskih elektrana instalisane snage do 1 MW da je u Parlamentarnoj proceduri usvojen Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine koji Članom 42. stav (2) predviđa da energetska dozvola

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina