Skip to the content

Obavještenje o produžetku roka važenja postojećih rješenja

Obavještavaju se privredna društva, koja posjeduju rješenje ovog Ministarstva po Pravilniku o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih, pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava („Službene novinama Federacije BiH", br. 41/11 i 7/12), da se rok, propisan članom 27. stav (2) Pravilnika o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih, pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava („Službene novinama Federacije BiH", broj 18/15 – u daljem tekstu Pravilnik), odnosno propisani rok od 6 mjeseci za usklađivanje poslovanja sa odredbama člana 7. i člana 3. stav (2) Pravilnika, produžava do kraja tekuće godine.

U skladu sa navednim, sva postojeća rješenja, izdata domaćim i stranim pravnim licima od strane ovog Ministarstva, a koja nisu postupila u skladu sa odredbom 27. stav (2) Pravilnika, ostaju na snazi do kraja tekuće godine.

Obavještenje za javnost
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina