Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjeve mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje  Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 20.01.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:           sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                      036 580 015 
Poštom na adresu:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                                     Alekse  Šantića  bb
                                     88 000 Mostar
 
                                                Obavještenje za javnost

1. Privredno društvo ENERGOSOL d.o.o. Stolac, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „Pješivac 3",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 221 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
2. Privredno društvo „HE Energy" d.o.o. Stolac, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „HE ENERGY 2", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,92 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
3. Privredno društvo ENERGIJA HODOVO d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ENERGIJA HODOVO 2",  instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,315 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
4. Privredno društvo „ROYAL HUBL" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ROYAL HUBL",  instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,855 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
5. Privredno društvo „AN & AD" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „AN & AD",  instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,855 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
6. Privredno društvo KAPITALIS d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KAPITALIS",  instalisane nazivne snage 149 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 198,855 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
7. Privredno društvo „BL COMMERCE" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BREGAVA", instalisane nazivne snage 149,6 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 228,942 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
8. Srodna djelatnost, proizvodnja električne energije, „ELEKTRO-SOLAR" vl. Suljanović Fehim, Sanski Most, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „F.S.Sanski Most", instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,141 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
9. Privredno društvo SOLAR INVEST d.o.o. Konjic, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-50/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „SOLAR INVEST" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 200 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
10. Privredno društvo MARSSEL d.o.o. Mostar, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-81/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „MARSSEL" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 250 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
11. Privredno društvo MPB Solar d.o.o. Mostar, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-110/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „MPB Stolac" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 220 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
12. Privredno društvo BKS Solar d.o.o. Mostar, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-109/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BKS Stolac" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 220 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
13. Privredno društvo „ECO ENERGY" d.o.o. Gračanica, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-128/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ECO ENERGY 1" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 187 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
14. Privredno društvo ANAREA d.o.o. Mostar, podnijelo je na osnovu člana 28. Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-111/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ANAREA 1" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 187 MWh.  Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina