Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20., 28. i 29. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje, izmjenu i produženje  Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi za pojedinačne projekte,  do 07.08.2016. godine.

Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:           sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                      036 580 015 
Poštom na adresu:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                                     Alekse  Šantića  bb
                                     88 000 Mostar
                                               
                                                         Obavještenje za javnost
 
1. Privredno društvo „HIGRACON" d.o.o.  Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „KRUŠCICA 2", na rijeci Krušcici, u općini Vitez, instalisane nazivne snage  478 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  2,2 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
2. Privredno društvo „ALMY-TRANSPORT" d.o.o. Zenica, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ALMY-TRANSPORT", instalisane nazivne snage 78 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 77,1 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
3. Privredno društvo BALKAN ENERGY WIND d.o.o. Livno, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane VE „Mučevača" instalisane snage 59,8 MW (26x2,3 MW) i predviđene godišnje proizvodnje 124 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
4. Privredno društvo „CONRAM" d.o.o. Brčko distrikt BiH-Podružnica „CONRAM" Orašje, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-163/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „CONRAM" instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje 195 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
5. Privredno društvo „BH STRUJA" d.o.o. Cazin, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe,zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-185/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „KOPRIVNA" instalisane nazivne snage 140 kW i predviđene godišnje proizvodnje 192 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
6. Privredno društvo „BIČAKČIĆ" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je, u roku propisanim članom 28. stav (2) Uredbe,zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-91/15, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BIČAKČIĆ 3 ELDIN" instalisane nazivne snage 10,06 kW i predviđene godišnje proizvodnje 12,529 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano članom 28. stav (1) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.  Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
7. Privredno društvo „BUBL SOLARI" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je, u roku propisanim čl. 28. stav (2) i 29. Uredbe, zahtjev za izmjenu i produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-175/15, za izgradnjusolarne fotonaponske elektrane „Rašetnica" instalisane nazivne snage 998 kW i predviđene godišnje proizvodnje 1620 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano čl. 28. stav (1) i 29. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva. 
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Obavještenje za javnost
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina