Skip to the content

Ministar Džindić u Beču na konferenciji o hidroenergiji zapadnog Balkana

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić sudjeluje u Beču na konferenciji „Western Balkans Sustainable Hydropower Conference", koja se održava u organizaciji Međunarodne finansijske korporacije (IFC), uz podršku Federalnog ministarstva finansija Austrije, Ministarstva vanjskih poslova Norveške i Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske.
 
Cilj konferencije je okupiti predstavnike hidroenergetske zajednice zapadnog Balkana kako bi pomogli da se, uzimajući u obzir tehničke, okolišne, regulatorne i finansijske razloge, identificiraju visokokvalitetni hidroenergetski projekti na zapadnom Balkanu koji se mogu brzo realizirati, te definirani ključni koraci za razvoj takvih projekata visokog kvaliteta, uključujući i prekogranične.
 
Na konferenciju su pozvani ministri nadležni za energiju iz svih zemalja zapadnog Balkana, predstavnici ministarstava za hidroenergetski razvoj, vodoprivredu, okoliš, regulatornih agencija za energiju i elektroprivreda.
 
Ministar Džindić je na čelu delegacije iz Federacije BiH, koju čine predstavnici obje elektroprivrede, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i Privredne komore Federacije BiH.
 
Uz predstavnike zapadnog Balkana, konferenciji prisustvuju predstavnici hidroenergetskih operatora iz Austrije, Norveške i Švicarske, investitori u zapadni Balkan, predstavnici finansijskih institucija, okolišni i socijalni stručnjaci iz multilateralnih finansijskih institucija i iz vodeće svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF, nezavisni hidroenergetski stručnjaci iz Austrije, Norveške i Švicarske, dobavljači opreme i usluga, te predstavnici Ministarstva finansije Austrije, Ministarstva vanjskih poslova Norveške i Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske.
 
Osim sastanaka radnih grupa koje čine predstavnici pojedinačnih vlada, uključujući predstavnike ovih kompanija i stručnjake, u okviru konferencije će biti održan i ministarski sastanak u Federalnom ministarstvu finansija Austrije, na kojem će biti razgovarano o prekograničnim hidroelektranama i kako da se političke vizije pretvore u akcijske planove kao pripremu za finansijsku podršku EU.
FMERI
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina